Woonrijp maken Zomervlinder e.o. te Standdaarbuiten

Opdrachtgever: Gemeente Moerdijk

Werkzaamheden

- 700 m3 grond verwerken

- 4.175 m2 profileren

- 9 st Verwijderen kolken

- 95 st Verwijderen kunstofbuis

- 65 m Aanbrengen leidingwerken

- 10 st Aanbrengen kolken

- 3180 m2 Opbreken betonstraatstenen

- 147 m Opbreken kantopsluitingen

- 3.108 m2 Aanbrengen betonstraatsten

- 1.182 m Aanbrengen opsluitbanden

- 225 m2 Herbestraten sierbestrating particulier

Overige werkzaamheden

- Bemaling

- Verwijderen en aanbrengen straatmeubilair

- Verwijderen en aanbrengen lichtmasten

- Informatie delen met omwonende