Woonrijp maken Oud Gastel Noord

Opdrachtgever: Gemeente Halderberge

Werkzaamheden

- 19 st Verwijderen lichtmasten

- 7.844 m3 grondwerk

- 228 st Reinigen en verwijderen kolken

- 262 st Aanbrengen straatkolken

- 980 m Aanbrengen PVC buis

- 916 m2 Verwijderen teervrije fundering laag

- 5.346,50 m Opbreken kantopsluiting

- 125 m2 Opbreken tegelverharding

- 394 m Verwijderen kunstofbuis

- 143 st Op hoogte brengen bestaande putafdekking

- 15.563 m2 Opbreken elementenverharding 

- 168 m2 Opbreken betonplaten

- 18.625 m2 Aanbrengen fundering laag

- 8. 318 m Aanbrengen kantopsluiting

- 3.400 m2 Aanbrengen molgoot

- 20.542 m2 Aanbrengen elementenverharding

1.533,50 m2 Aanbrengen graskeiblokken

100 m2 Aanbrengen halfverharding 

Overige werkzaamheden

Aanbrengen straatmeubilair

Groenvoorziening

Verkeersmaatregelen

Bemaling