Woonrijp maken 'Albano Lob C'

Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel

Werkzaamheden

- 18 st Verwijderen kolken

- 30 m Verwijderen PVC - buis

- 1521, 60 m Verwijderen kantopsluiting

- 160 m Verwijderen goot van betonelementen

- 1.160 m2 Verwijderen teervrije funderingslaag

- 3.870 m2 Verwijderen betonstraatstenen

- 380 m2 Opbreken teerhoudend asfalt

- 2.518 m3 Grondwerk

- 29 st Op hoogte brengen bestaande putafdekking

- 16 st Aanbrengen kolken

- 80 m Aanbrengen PVC buis

- 380 m2 Opbreken teerhoudend asfalt

- 45 m Aanbrengen lijngoot

- 180 m Aanbrengen drains in wadi

- 4518.60 m Aanbrengen kantopsluiting

- 350 m Aanbrengen molgoot

-120 m Aanbrengen gootlaag van betontegels

- 2.215 m2 Aanbrengen wegfundering

- 4.140 m2 Aanbrengen straatlaag

-9.880 m2 Aanbrengen elementenverharding

- 60 m2 Aanbrengen natuurstenen

- 330 m2 Aanbrengen halfverharding

Overige werkzaamheden

Verwijderen en aanbrengen straatmeubilair

Verwijderen en aanbrengen verlichtingsobject

Groenvoorziening

Verkeersmaatregelen