Vervanging Riolering Chirurgijnstraat te Gorinchem

Opdrachtgever: Gemeente Gorinchem

Werkzaamheden

- 134,50 m1 opbreken kantopsluitingen

- 3559,50 m2 opbreken elementverharding

- 3916,00 m2 vervoeren opgebroken elementverharding

- 20 st kolken verwijderen

- 572 m1 inspecteren en reinigen riolering

- 680 m1 verwijderen betonbuizen en rioolaansluitingen

-4679 m3 grondwerk

- 19 st putten aanbrengen

- 575 m1 aanbrengen PVC buis

- 190 m1 aanbrengen huis en kolkaansluitingen

- 3555,00 m2 aanbrengen straatlaag

- 758,50 m1 aanbrengen kantopsluitingen

- Bemaling