Terreinverharding van Amelsvoort Kassenbouw

Terreinverharding blokenweg 1A te Waspik in opdracht van van Amelsvoort Kassenbouw.

Werkzaamheden

- 760 m2 opbreken betonstraatstenen

- 149 m opbreken katopsluiting

- 500 m3 grond uitgraven uit cunet

- 490 m3 leveren en verwerken zand

- 65 m aanbrengen PVC leiding

- 7 st aanbrengen kolken

- 60 m aanbrengen trottoirbanden

- 1715 m2 profileren straatlaag

- 1715 m2 aanbrengen betonstraatsteen

- 223 m aanbrengen molgoot