Rioolvervanging en herinrichting Eerste Zeine

Opdrachtgever: Gemeente Waalwijk

Project: "Reconstructie Eerste Zeine"

Werkzaamheden: 

- Het verrichten van opbreekwerkzaamheden

- Het verrichten van grondwerkzaamheden

- Het verrichten van rioleringswerkzaamheden

- Het verrichten van verhardingswerkzaamheden, elementen verhardingen

- Het verrichten van bebordingswerkzaamheden

- Het verrichten van groenwerkzaamheden

Bijzondere werkzaamheden:

- Leveren en plaatsen spindelafsluiter

- Leveren en aanbrengen blokkenmat 

- Aanpassen bestaande beschoeiing 

Hoeveelheden

- 270 m1 hoofdriool beton 400mm

- 150 m1 hoofdriool pvc 315mm

- 3.000 m2 verhardingen bss en tegels

- 4 st bomen en bijbehorende beplanting