Reconstructie Vrachelsestraat west

Opdrachtgever: Gemeente Oosterhout

Werkzaamheden

- 2050 m2 teervrije funderingslaag van grind

- 5700 m2 verwijderen asfaltverharding dmv frezen en breken

- 350 m1 opbreken kantopsluitingen

- 1900 m2 opbreken elementenverhardingen

- 1300 m3 grondwerk cunetten

- 300 m1 hoofdriool pvc 315 en 400mm

- 300 m1 huis-, en kolkaansluitingen

- 7200 m2 aanbrengen fudnering menggranulaat

- 2050 m1 aanbrengen kantopsluitingen en goten

- 200 ton aanbrengen asfaltbeton

- 7000 m2 aanbrenen bss rijbaan en drempels

- 400 m2 aanbrengen betontegels trottoirs

- 25 eh aanbrengen bebording en afzetpalen

- 2800 st haagplantsoen aanbrengen

- 10st aanbrengen bomen

Overige werkzaamheden

- Opstellen peilenplan tekening tbv ontewerphoogtes

- Opstellen diverse verkeers-, kwaliteits-, werk-, omgevingsplannen

- Aanbrengen verkeersmaatregelen en omleidingen

- Coordinatie met  nuts bedrijven

Ontzorgen opdrachtgever door rechtsreeks communicatie met aangrenzende percelen / bedrijven.