Inbreidingsplan Kerkstraat 4A te Berkel-Enschot

Opdrachtgever: Gemeente Tilburg

Project: "Inbreidingsplan Kerkstraat 4A te Berkel-Enschot"

Werkzaamheden: 

- Het verrichten van opbreekwerkzaamheden

- Het verrichten van grondwerkzaamheden

- Het verrichten van rioleringswerkzaamheden

- Het verrichten van verhardingswerkzaamheden, elementen verhardingen

- Het verrichten van bebordingswerkzaamheden

- Het verrichten van groenwerkzaamheden

- Verplaatsen lichtmasten

Hoeveelheden

- 70 m1 dubbel pvc riool 315mm en 250mm

- 160m1 huisaansluitingen dwa, hwa 

- 1.000 m2 verhardingen bss en tegels

- 400m1 trottoir- en opsluitbanden

- 550 m3 grondwerk

- 100st heesters en haagplantsoen