Hoog Dalem - Noordelijke eilanden fase 3

Opdrachtgever: Gemeente Moerdijk

Werkzaamheden

- 309 m Opbreken kantsopsluiting

- 5.799,00 m2 Opbreken elementverharding

- 8 st Opbreken en aanbrengen wegmeubilair

- 9.789,50 m3 Grondwerk

- 170 m2 Profileren bermen

- 55 st Aanbrengen boompalen en boombanden

- 73 st Aanbrengen putrand met deksel

- 2.055,00 m Aanbrengen PVC buis

- 1.030,00 m Reinigen en inspecteren riool

- 17.080,00 m2 Aanbrengen straatlaag

- 5754,47 m Aanbrengen kantopsluitingen

- 8.591,00 m2 Aanbrengen betonstraatstenen

- 2.215,50 m Aanbrengen molgoot

- 3.297,00 Aanbrengen betontegels

- 380 m2 Aanbrengen betonstraatstenen

- 100 m Opbreken molgoot

- 90 m2 Opbreken betontegels

- 165 m Opbreken betonbanden

- 1564,00 m Leggen grondkabel

- 51 st Aanbrengen verlichtingsobject

- 460 m2 Aanbrengen kleeflaag