Herinrichting Leo XIII-straat en Loonsevaert te Kaatsheuvel

Opdrachtgever: Gemeente Loon op Zand

Werkzaamheden

- 3.420 m2 Opbreken betontegels

- 1.685 m2 Opbreken betonstraatstenen

- 2.590 m Opbreken kantopsluitingen

- 2.280 m3 Grond ontgraven en vervoeren

- 11.750 m2 Profileren oppervlakken

- 535 m Riool reinigen

- 131 st putten en kolken reinigen

- 460 m Verwijderen kolkaansluitingen

-750 m Aanleggen riolering

- 460 m Aanleggen kolkafvoerleidingen

- 900 m Vervangen huisaansluitingen

- 16 st Aanbrengen putten

- 10.372 m Aanbrengen kantopsluitingen

- 22.111 m2 Aanbrengen betonstraatstenen

- 4.650 m2 Aanbrengen betontegels

Overige werkzaamheden

Groenvoorziening

- Verwijderen en plaatsen straatmeubilair

- Verwijderen en plaatsen openbare verlichting