Herinrichting Irenestraat

Opdrachtgever: Gemeente Waalwijk

Werkzaamheden

- 900 m2 elementenverhardingen opbreken

- 100 m1 opbreken en herstellen schapen hekwerk

- 70 m1 aanbrengen hagen

- 27 st aanbrengen kolken incl. leidingwerk

- 800 m1 aanbrengen kantopsluitingen en goten

- 1000 m2 aanbrenen bss rijbaan en plateaus

- 500m2 aanbrengen betontegels trottoirs

- 22 eh aanbrengen bebording en afzetpalen

Overige werkzaamheden

- Aanbrengen verkeersmaatregelen en omleidingen

Ontzorgen opdrachtgever door rechtsreeks communicatie met aangrenzende percelen / bedrijven.