Herinrichting en rioolvervanging Dokter van Stratenweg

Opdrachtgever: Gemeente Gorinchem

Project: "Herinrichting Dokter van Stratenweg"

Werkzaamheden: 

- Het verrichten van opbreekwerkzaamheden

- Het verrichten van grondwerkzaamheden

- Het verrichten van rioleringswerkzaamheden

- Het verrichten van verhardingswerkzaamheden, elementen verhardingen

- Het verrichten van bebordingswerkzaamheden

- Het verrichten van groenwerkzaamheden

Bijzondere werkzaamheden:

- Leveren en plaatsen spindelafsluiter

- Leveren en aanbrengen blokkenmat 

- Aanpassen bestaande beschoeiing 

Hoeveelheden

- 700 m1 pvc riool 500mm en 315mm

- 12.000 m2 verhardingen bss en tegels

- 9.000 m3 grondwerk