Herbestraten voet- en fietspaden Wipstraat

Opdrachtgever: Gemeente Steenbergen

Werkzaamheden

- 2.500 m2 opbreken elementenverhardingen

- 1.600 m1 opbreken kantopsluitingen

- 200 m1 zagen asfalt

- 200 m3 grondwerk cunetten

24 st aanbrengen kolken inclusief leidingwerk

- 1.950 m1 aanbr kantoplsuitingen van banden en goten

2.000 m2 aanbr elementenverharding van tegels

350 m2 aanbr elementenverharding van betonstraatstenen

Overige werkzaamheden

Ontzorgen opdrachtgever door rechtsreeks communicatie met aangrenzende percelen / bedrijven / omwonenden.

Verzorgen verkeersmaatregelen