Herbestraten Amerikastraat

Opdrachtgever: Gemeente Loon op Zand

Werkzaamheden

- 1.300 m2 elementenverhardingen opbreken

- 175 m1 aanbrengen molgoot

- 770 m2 aanbrengen bss grijs p-stroken

- 460 m2 aanbrenen bss rood rijbaan

Overige werkzaamheden

Ontzorgen opdrachtgever door rechtsreeks communicatie met aangrenzende percelen / bedrijven.