Aanpassing watersysteem Burgemeesterswijk te Vlijmen

Aanpassing watersysteem Burgemeesterswijk te Vlijmen in opdracht van de gemeente Heusden.

Werkzaamheden

- 5630 m2 opbreken betonstraatstenen

- 70,5 m opbreken kantopsluiting

- 92 m2 opbreken betontegels

- 58 st verwijderen bomen

- 5630 m2 afvoeren funderingsslaag

- 61 m3 grond ontgraven en afvoeren

- 1823 m aanbrengen permeoblokken

- 4785 m2 bestratingsmateriaal ontdoen van grond

- 5040 m2 profileren t.b.v. straatlaag

- 5040 m2 aanbrengen straatlaag

- 117 m aanbrengen kantopsluitingen

Overige werkzaamheden

- Verkeersmaatregelen

- Toepassen kunstof loopschotten voor bewoners

- Communicatie omwonenden

- Stamommanteling