A&M Infra is van oudsher sterk in de nauwkeurige uitvoering van bestaande plannen. Maar u kunt ook bij ons terecht voor het ontwerpen en ontwikkelen van projecten. We doen dat dan niet in eigen huis, maar werken samen met een netwerk van betrouwbare experts. Daarbij beschikken we over ruime praktijkervaring om constructief mee te denken. Hetzelfde geldt voor groenvoorziening. Wilt u een project integraal uitgevoerd hebben, dan selecteren we de beste partners en voeren de regie over het geheel. Op deze manier kunnen we u volledig ontzorgen, zodat u nergens meer omkijken naar heeft.

In dat kader maken we ook werk van het informeren van alle betrokkenen. Een groot project leidt immers vaak tot overlast voor de directe omgeving. Het is dus zaak om iedereen tijdig en goed te informeren. Zo organiseren we informatiedagen voor bewoners, als het kan samen met u. Meestal informeren we omwonenden per brief en soms gaan we persoonlijk langs bij bedrijven. Daarnaast zetten we de voortgang van het project op de website. Als het project erom vraagt, huren we zelfs een omgevingsmanager in. Kortom: alles om slagvaardig en doelgericht te kunnen werken.