Woonrijp maken Boschkens fase 4A

Opdrachtgever: Gemeente Goirle

Project: "Woonrijp maken Boschkens Fase 4A"

Werkzaamheden: 

 

- Verwijderen kantopsluitingen en elementenverhardingen 

-Verwijderen en afvoeren asfaltverharding 

- Grondwerkzaamheden

- Aanbrengen kolken inclusief aansluitingen 

- Aanbrengen kantopsluitingen

- Aanbrengen elementenverhardingen van straatbakstenen 

- Aanbrengen elementenverhardingen van straatbakstenen trottoirs en parkeervakken 

- Groenwerkzaamheden zoals afwerken en inzaaien bermen

- Leveren en aanbrengen divers straatmeubilair.