Herinrichting Kloosterstraat - fietsstraat

Opdrachtgever: Gemeente Loon op Zand

Project: "Kloosterstraat - fietsstraat"

Werkzaamheden:

- verwijderen elementen verhardingen

- verwijderen asfaltverharding

- grondwerk

- aanbrengen elementen verhardingen

- aanbrengen asfaltverharding

- verplaatsen lichtmasten

- verplaatsen straatmeubilair