Herinrichting en rioolvervanging Dokter van Stratenweg

Opdrachtgever: Gemeente Gorinchem

Project: "Herinrichting Dokter van Stratenweg"

Werkzaamheden: 

- Het verrichten van opbreekwerkzaamheden

- Het verrichten van grondwerkzaamheden

- Het verrichten van rioleringswerkzaamheden

- Het verrichten van verhardingswerkzaamheden, elementen verhardingen

- Het verrichten van bebordingswerkzaamheden

- Het verrichten van groenwerkzaamheden

Bijzondere werkzaamheden:

- Leveren en plaatsen spindelafsluiter

- Leveren en aanbrengen blokkenmat 

- Aanpassen bestaande beschoeiing