Bouwrijp en woonrijp maken Aakstraat e.o.

Opdrachtgever: Woonlinie

Project: "Bouw en woonrijp maken Binnenvergt"

Werkzaamheden: 

- Opbreek- en opruimingswerkzaamheden

- Grondwerk

- Leveren en aanbrengen hoofdriool

- Leveren en aanbrengen huisaansluitingen

- Leveren en aanbrengen kolken inclusief uitleggers

- Leveren en aanbrengen kantopslutingen (banden)

- Leveren en aanbrengen elementenverharding (betonstraatstenen)

- Leveren en aanbrengen elementenverharding (betontegels)